Funkce prodeje CNG v režimu veřejné plnicí stanice je zajištěna prostřednictvím bankomatu, který zajišťuje prodej prostřednictvím akceptace o CNG karet o klientských lokálních karet o bankovních karet (opce) Plnicí stanice je vybavena dálkovým sledováním rozhodujících parametrů zařízení prostřednictvím internetu. Tyto údaje jsou on-line předávány na server servisního střediska. V případě odchylky od běžných parametrů je informováno servisní středisko prostřednictvím SMS a e-mailu o nestandardním stavu zařízení. Servis tak může zasáhnout ještě před odstavením zařízení